הצהרת פרטיות Runner.co.il

הצהרת פרטיות וסודיות המידע
(ראה מטה קישורים לתנאי השימוש לחברות ההשמה ולמועמדים)


Runner.co.il (להלן "ראנר"), שומר בקפדנות על פרטיות המשתמשים.
ראנר לא תשתמש בכל מידע אישי שקיבלה, לצרכים מסחריים או אחרים שאינם מציאת עבודה לגולש.
ראנר מתחייבת שלא לחשוף או למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים,
אלא לצורכי מציאת עבודה.
ראנר מתחייבת שלא לשלוח אליך בדואר אלקטרוני, או להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שבידה למשלוח מידע
פרסומי כלשהו.
ראנר תשתמש בפרטי הקשר שמסרת, אך ורק ליצירת קשר עמך (במקרה הצורך) או לצורך עידכונך בשירותי ראנר.
מיד לאחר ביצוע הפצת קורות חיים, ראנר תשלח אליך בדואר אלקטרוני רשימת חברות אליהן נשלחו קורות חייך
ואישורי קבלת קורות חיים מחברות אלו.
ראנר מתחייב לשמור על פרטיותו של המשתמש ככל שהדבר נוגע לפרטיות הגלישה ואי ביצוע מעקב ו/או בדיקה ו/או
רישום בדבר האתרים אליהם בחר המשתמש לגלוש.
גלישה בראנר הינה אנונימית. יתכן ונאסוף מידע לא-אישי מהמשתמשים שלנו, לדוגמא, מידע בלתי חסוי כדוגמת
כתובת IP וזאת לצרכי פיקוח וסטטיסטיקה.
פרטי מועמד אשר הפיץ קורות חייו ישמרו לפרק זמן מוגבל לא במערכת האתר, וזאת לצורך ניטור ופיקוח בלבד
ולא יעשה בהם כל שימוש אלא לצורך שחזור מידע בעת הצורך.
במקרה של שימוש לרעה באתר ו/או בשירות ו/או הפרה של תנאי השימוש בשירות, ובכלל זה הפרה הפוגעת בצד ג' כלשהו
ימסרו כל פרטי המשתמש אשר ניתן יהיה לשחזרם, כולל מספר ה-IP לכל גורם רלוונטי לעניין על פי שיקול דעתנו.


לידיעתך,
רשימת הנמענים של ראנר מורכבת מגופים אשר העידו על עצמם כי הם גופים העוסקים בהשמת כח-אדם ו\או מיקור חוץ.
גופים אלו אשר מקבלים את קורות חייך, חל עליהם איסור חמור לשתמש בקורות החיים שלא למטרת השמה ומיקור חוץ.
כחלק מתנאי השימוש באתר, החברות תשמורנה על דיסקרטיות וסודיות פרטיו של המועמד ולא תפרסמנה את פרטיו
ברבים בכל מדיה שהיא. החברות לא תמסורנה את קורות חייו של המועמד לצד ג' שלא למטרת מציאת עבודה/השמה.
יודגש כי ראנר אינו אחראי לשימוש שיתבצע בקורות החיים ובמידע על ידי מי מהגורמים אשר אליהם נשלחים
ו/או מגיעים קורות חיי המועמד ופרטיו. נבקש להדגיש כי קורות החיים נשלחים אל החברות באופן ישיר שאין ממנו דרך חזרה.
באם המידע שהנך שולח הינו רגיש - שקול הסרת פרטים מזהים מקורות החיים כגון שמות מעסיקים ו/או פרטים אישיים.
ניתן לציין בקורות החיים מספר טלפון ו/או דוא"ל בלבד ללא פרטים מזהים אחרים.
על מנת להגן על פרטיותו של מחפש העבודה, ראנר אינו שולח את כתובת הדואר האלקטרוני שנמסר לו בעת מילוי
הטופס בעת משלוח קורות החיים, אלא שולח לחברות קישור מוצפן שממנו באפשרות החברה לפנות אל המועמד באמצעות
המייל וזאת מבלי לקבל את כתובת המייל של המועמד. לכן מומלץ שלא לציין את כתובת המייל על גבי קורות החיים וזאת
על מנת לשמור על פרטיות ולמנוע אפשרות דיוור אוטומטי על ידי החברות וקבלת מיילים לא רצויים.
ראנר אינו אחראי לנזק כלשהו שיגרם למחפש העבודה ו/או לכל גורם אחר כתוצאה משימוש במערכת הפצת קורות החיים,
ממשלוח קורות החיים ו/או משימוש כלשהו במידע שיתבצע על ידי צד ג.'


לעיון בתנאי השימוש למחפשי העבודה לחץ כאן
לעיון בתנאי השימוש לחברות ההשמה לחץ כאן